Middenframe tunnis.nl
Foto's mogen niet zonder toestemming gebruikt worden voor commerciële doeleinden

Welkom bij fotowebsite www.tunnis.nl

Alle kranten  Weekbladen  Sportnieuws  NOS.NL    Evenementenagenda
Lees meer hierboven in de Evenementenagenda over deze activiteiten:
Donderdag 26 april 2018 Laatste CULTUREEL CAFÉ van dit seizoen in restaurant De Heksenboom Bosweg Sint Anthonis
Zondag 29 april Battle of the Bands (optreden 5 jongerenbands) in de tuin achter café Dinges in Westerbeek. 13.00 uur +++ Westerbeek wandelt van dinsdag 12 t/m vrijdag 15 juni
DODENHERDENKING: vrijdag 4 mei vindt de gemeentelijke dodenherdenking plaats in Oploo Samenkomst om 19.00 uur bij de Watermolen. Kort na 19:00 uur lopen belangstellenden in een stille tocht naar het herdenkingsmonument op de kruising van de Blauwstraat en Vloetweg. Bij het herdenkingsmonument zal worden stilgestaan bij de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Om 20:00 uur wordt er twee minuten stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de slachtoffers.
Zondag 6 mei 2018 organiseert de vereniging “Pels en Pluim” weer de maandelijkse kleindierenmanifestatie in voormalig manege Urena, nu evenementenhal Bij van Els, Noordkant 19a te Sint Anthonis.
Concerten in cafe Buitenlust in Landhorst. 21.30 uur: 12 mei Sinners & Saints, 9 juni Shotgun & Sawyer, 29 juni Hillbilly Casino, 28 juli Slok Op Festival en 24 augustus Oliver Dawson Saxon +++ Op 22 september a.s. zal Ernest Beuving samen met het Oellandkoor optreden in MFC Oelbroeck in Sint Anthonis

Gemeenteberichten april t/m week 17  23 t/m 29 april 2018
4 mei gemeentelijke Dodenherdenking in Oploo


Coalitie in Sint Anthonis rond

Sint Anthonis Nu + VVD Sint Anthonis gaan voor krachtigere kernen in een schoner buitengebied
Twee weken duurde de intensieve formatieperiode tussen SAN en VVD. Het zorgde voor
een akkoord tussen beide partijen en een coalitieprogramma voor de komende vier jaar. De
titel van het programma: ‘Naar krachtigere kernen in een schoner buitengebied’. Beide
partijen hebben de overtuiging dat ze met deze coalitie de gemeente Sint Anthonis gaan
veranderen en zo het wonen, werken en recreëren binnen deze gemeente op een hoger
plan brengen.
Op 23 en 24 april hebben de achterbannen van zowel SAN als VVD unaniem voor het
ambitieuze programma gekozen. Er is veel ambitie op diverse thema’s, zoals de aanpak van
krimp en vergrijzing in de gemeente. Er gaan meer woningen gebouwd worden voor
verschillende doelgroepen zoals jongeren en eenpersoonshuishoudens. De lokale economie
gaat op verschillende manieren gestimuleerd worden, bijvoorbeeld door het actief
binnenhalen van bedrijven in de agrarische en de toeristische sector.
Er zal veel energie gestoken worden in de transitie van de agrarische sector en herstel van
natuur en landschap. Men wil de energievoorziening verduurzamen en inspelen op een
veranderend klimaat. De coalitie wil betaalbare en goede zorg voor de inwoners.
De aanstaande herindeling van de gemeenten in het Land van Cuijk is een speerpunt. De
kernen worden zo goed mogelijk neergezet voor een bestaan ná de zelfstandige gemeente
Sint Anthonis. Alle dorpen worden in hun kracht gezet door een masterplan waarbij ruimte
is voor zelfsturing richting vitale kernen, een dorpeninvesteringsplan en een aanpak voor
dorpsontwikkeling.
De coalitie realiseert zich de vele ambities en het tijdspad richting de herindeling. Dit vraagt
om extra uitvoeringskracht waarbij sprake zal zijn van drie wethouders. De beoogde
wethouders zijn Jos Raemaekers, Wouter Bollen en Huub Bellemakers. Ze zullen tijdens de
eerstvolgende raadsvergadering van 24 mei geïnstalleerd worden. Daarna komen ze met
een uitvoeringsprogramma waarin wordt opgenomen welke plannen wanneer tot
uitvoering worden gebracht.Doorgaand verkeer N602 half jaar omgeleid via Middenpeelweg

SINT ANTHONIS - Wegens langdurige onderhoudswerkzaamheden is de verbindingsweg
N602 tussen Sint Anthonis en Mil vanaf 16 april tot eind oktober afgesloten
voor al het doorgaande verkeer. Verkeer dat niet in de kernen Sint Anthonis,
Ledeacker en Wanroij moet zijn, wordt gedurende een periode van ruim een
half jaar omgeleid via de Middenpeelweg (N277).

Omleiding
Grote gele borden sturen het doorgaand verkeer op de weg Boxmeer-Gemert (N272)
via Elsendorp richting Volkel, waar de voertuigen hun route kunnen vervolgen
via de weg Uden-Gennep (N264). Gedurende de werkzaamheden kunnen inwoners van
Sint Anthonis, Ledeacker en Wanroij hun woningen bereiken. Dat geldt ook voor
klanten van bedrijven en winkels in de drie dorpen. Wel zal men rekening moeten
houden met aanpassingen, als gevolg van de wegwerkzaamheden. Afgezien van de
periodes dat in de kernen de weg wordt aangepakt, blijven de fietspaden intact.
Dit is met name van belang voor de veiligheid van de schoolgaande jeugd.

Fasering
In opdracht van de gemeente Sint Anthonis gaan de aannemers Infrascoop en
Van Gelder op 16 april aan de slag met de reconstructie. Infrascoop neemt de
herinrichting van de weg in de bebouwde kom van Wanroij en Ledeacker voor de
rekening (Fase 1), terwijl Van Gelder nieuw asfalt aanbrengt op de wegvakken
buiten de bebouwde kom (Fase 2). Deze werkzaamheden worden naar verwachting
voor het begin van de bouwvak (23 juli) afgerond.
Na de bouwvak (12 augustus) wordt een begin gemaakt met Fase 3, de reconstructie
van de N602 in de bebouwde kom van Sint Anthonis. Binnenkort wordt bekend
gemaakt welke aannemer deze fase voor de rekening neemt. Volgens de planning
wordt het project op 31 oktober afgerond. Actuele informatie over de werkzaamheden,
omleidingen en bereikbaarheid zijn tijdens de reconstructie te vinden op de
website van de gemeente Sint Anthonis: www.sintanthonis.nl/n602.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Zaterdag 21 april MFC Oelbroeck Sint Anthonis


Burgemeester Sijbers bezoekt diamanten huwelijkspaar in Sint Anthonis
Klik hier voor alle 60jr huwelijken en Koninklijke onderscheidingen in 2018 + 2017
Na 12 jaar noeste arbeid hebben wij het dialectwoordenboek van
Sint Tunnis kunnen presenteren. Ca. 9250 woorden in het dialect naar
de ABN vertaling, maar ook ABN naar vertaling dialect vind u in
het boek. Sterke werkwoord vervoegingen in 2 richtingen, een
aantal uitdrukkingen en gezegden completeren het boek van 293 pag.

Bij eventuele aankoop contact opnemen met de
heemkunde vereniging Sint Tunnis in Oelbroeck.
Per adres secretariaat Paul Eling
p.eling@donders.ru.nl   telefoon 0485381521

DVD box gereed maken voor verkoop bij koffiehuus 'Ons Moe' in Oploo
420 foto's + 5 filmpjes(afterparty) van Ventoux3