www.tunnis.nlWebsite Gemeente Sint Anthonis


Persbericht 30-11-2017

Samen bouwen in Sint Anthonis: Woningproject “De Sprenkel”
10 woningen opgeleverd en de volgende initiatiefnemers staan klaar
-Sint Anthonis- Dinsdag 28 november plantten wethouder Ingrid Voncken en de
bewoners een notenboom op het openbare binnenterrein van woningbouwproject
De Sprenkel. Dit ter gelegenheid van de officiële oplevering van de eerste
tien woningen in project “De Sprenkel”. Hartman Bouwbedrijf bouwde
levensloopbestendige patiowoningen voor 55+’ers, waarvan acht in de koop en
twee in de huur (vrije sector).

Maatwerk
Bijzonder aan het project is dat de woningen ontwikkeld zijn door de bewoners
zelf. Zij hadden voortdurend inzicht en inspraak in de keuzemogelijkheden; van
bouwsysteem, het ontwerp, de bouwmaterialen, de afwerking en het kostenplaatje.
De bewoners zijn begeleid door Vastgoedregisseur BV uit Valkenswaard.

Meer woningen
Dit initiatief krijgt een vervolg, want tijdens de oplevering hebben de bewoners
het symbolische stokje overgedragen aan een nieuwe groep initiatiefnemers die
samen met Vastgoedregisseur BV, hun woonwensen op De Sprenkel willen realiseren.
In het nieuwe project wordt wederom ruimte gereserveerd voor een aantal
bungalows – volgens het concept OnsHuys – die bestemd zijn voor de verhuur (vrije sector).

Informatieavond voor geïnteresseerden
Op 14 december is er een informatieavond in Oelbroeck. Tijdens die avond willen
Vastgoedregisseur BV, de dorpsraad en de gemeente een beeld krijgen van de
woonwensen van de inwoners. Zowel voor De Sprenkel als voor andere
woningbouwlocaties in de gemeente. Wie interesse heeft om in een collectief of
op andere manier zijn droomhuis te bouwen, is van harte welkom op deze avond.

Goed nabuurschap
Wethouder Ingrid Voncken is erg enthousiast over deze wijze van ontwikkelen:
“Ze bevordert een goed nabuurschap. Inwoners voelen zich extra medeverantwoordelijk
voor hun woonomgeving, maar ook voor elkaar. Dat is precies wat we tegenwoordig
willen: grotere of kleinere groepen mensen die samen hun verantwoordelijkheid nemen.
De bewoners van De Sprenkel hebben daarvoor een prachtig voorbeeld gegeven. Chapeau!”


Op de foto: De bewoners van de 10 patiowoningen,
Paul Verhoeven van Vastgoedregisseur BV (helemaal rechts) en wethouder Ingrid Voncken (3e van rechts)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Persbericht 22-11-2017

Ondernemers en gemeente trekken samen op!
Drukbezochte ondernemersavond stemt positief

- Sint Anthonis, 21 november- Ondernemers, raadsleden, collegeleden en ambtenaren
vulden maandagavond de hal van het gemeentehuis van Sint Anthonis.
Burgemeester Sijbers, wethouder Voncken en gemeentesecretaris Piet Wanrooij
heetten de ruim 50 ondernemers van harte welkom. Daarna gingen de ondernemers
in groepjes aan de slag waarin drie vragen centraal stonden: wat gaat er goed,
wat kan er beter en hoe kan het beter?
Per groep werden door de aanwezige raadsleden allerlei onderwerpen genoteerd.
Vervolgens sloten bij iedere groep twee ambtenaren aan waarmee de
verbeter-punten werden besproken en de haalbaarheid bepaald.
Eén van de genoemde verbeterpunten betreft de bereikbaarheid. Tijdens deze
bijeenkomst werd melding gemaakt van het feit dat alle ambtenaren sinds kort
voorzien zijn van een mobiele telefoon, waardoor de telefonische bereikbaarheid
zeker zal verbeteren. Natuurlijk werd er tussen de bedrijven door al veel
besproken door ondernemers met de aanwezige ambtenaren, de raadsleden en
het college. De zogenaamde “konijnenpaadjes” waar de secretaris aan
gerefereerd had, ontstonden al.

Na een korte pauze werd de opbrengst van de avond aan de aanwezigen
gepresenteerd, met de toezegging dat de gemeente met de aanbevelingen aan
de slag gaat en dat er in 2018 een vervolgbijeenkomst komt. De aanwezige
ambtenaren werden naar voren geroepen en persoonlijk voorgesteld aan de
ondernemers waarna het tijd was voor informeel borrelen en napraten.

Wethouder Voncken was trots op de grote belangstelling vanuit de ondernemers en
benadrukte dat we samen aan de slag gaan: “Onze ondernemers moeten de gemeente
als partner ervaren. Dat is ons doel en daar gaan we ons 100% voor inzetten!


(op de foto) Gemeentesecretaris presenteert “de opbrengst van de avond” aan de aanwezigen